“Mindful in de hectiek” heeft geen winstoogmerk, maatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal.

Naast de betaalde diensten bieden we onze diensten ook aan voor niet commerciële doeleinden.

Zo wordt er bijvoorbeeld mindful bewegen gegeven bij de stichting ‘kLeef in Apeldoorn, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten.